' फेसबुकोपदेश - '


"स्टेटस" जरी टाकला आपण फक्त एक
"वॉल" ती असावी आपली नित्य नेक |

"लाईक" मिळाले जरी फक्त दोन
बदलू नये आपुला कधी दृष्टीकोन |

"कॉमेंट" मिळाल्या जरी मस्त तीन
इतरांना समजू नये तरी हीन-दीन |
 

"शेअर" झाले जरी "पोस्ट"चे चार
जाऊ नये माजून तयाने हो फार |

"ट्याग" जरी दिसले "वॉल"वर पाच
थयथयाट नको, नको नंगानाच |

"कॉपीपेस्ट" केले इतरांनी सहा
समजावोनी सांगावे तयाना पहा |

"अन्फ्रेंड" झाले जरी चुकून सात
पुन्हा "फ्रेंडरिक्वेस्ट" पाठवावी आत |

"मेसेज" आपल्याला दिसले जरी आठ
आवडीचे तेवढे करावे त्यात "च्याट" |

"ग्रुप" जरी दिसले "वॉल"वर नऊ
करू नये- दातओठ गिळू की खाऊ |

"गेम-रिक्वेस्ट" जरी नित्य येती दहा
आवडीचा भिडू त्यात निवडून पहा |

"पोक" आपल्याला मिळाले हो अकरा
चकरा मारून शोधावा आपणही बकरा |

"फेसबुका"त नका वाजवू कधी बारा
आपलेच होतील नक्की तीन तेरा |

.

२ टिप्पण्या: