मुक्तछंदी


असाच एक छंदीफंदी
असाच एक मुक्तछंदी ..

अक्षरापुढे जोडून अक्षर
होऊ पाहतो मुक्तानंदी ..

विचार मांडून शब्दातून
कविता रचण्याची संधी ..

वाचो कुणी वा ना वाचो
माझा मी होतो आनंदी ..

कवितेला कवटाळुन मी
करून ठेवतो मनात बंदी ..

प्रतिभेची करतो आराधना
मी महादेवापुढचा नंदी .. !

.

२ टिप्पण्या: