गाढव

बदड बदड बदडले तरी 
हूं की चूं कधी करत नाही ..

खाणे पिणे जर दिले नाही 
तरी ते कुरकुरत नाही ..

निवारा मिळाला नाही कधी 
ते रागाने फिस्कारत नाही ..

ग्ध्ध्या, म्हणून हाकारले तरी 
शंख जोरात करत नाही ..

चोवीस तास जर काम दिले 
तरीही ते कंटाळत नाही ..

जास्त काम पडले पाठी 
ते कधीही टाळत नाही ..

माणूस आडवा आला तरी 
ते कधीच ओरडत नाही ..

अनोळखी कुणी दिसला तरी 
लाथा कधी झाडत नाही ..

सहनशील जास्त कोण
काहीवेळा समजत नाही ..

शहाणा कोण- गाढव का माणूस 
कष्टाचा फायदा उमजत नाही.. 

आपले नाव माणसाला दिले 
तरीही ते डूख धरत नाही ..

"गाढवा" असे पुकारले तरी 
माणसासारखे चिडत नाही . . !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा