चार चारोळ्या ----

बोलघेवडे -
बोलघेवडे गर्जत जाती
मर्दुमकी पूर्वजांची नेहमी -
कष्टाळू कर्तव्यच करती
कधी न गरजता, "मी" "मी" "मी" ..
.

सुगंधी सवय -
बागेजवळुन जाता जाता
नजर मोगऱ्यावर तिकडे -
तुझी आठवण सखे, नेमकी
का व्हावी ग, मज इकडे !
.

वा रे नास्तिक-
बुरखा नास्तिकतेचा लेऊन
फुकाच टेंभा मिरवतो तो -
'अरे देवा'चा धावा पटकन
संकटात का करतो तो ..
.

शाईनिंग -
बाबा, बुवा, माँ, महाराज
जनतेच्या जिवावर शाइनिंग मारतात
 स्वत: लेऊन सोन्याचे साज  
भक्ताच्या गळ्यात गंडेताईत सारतात !
.

२ टिप्पण्या: