तीन चारोळ्या -

'जित्याची खोड -'
कुणाला मदत करायची तर
हात पुढे होत नाहीत चटकन,
कुणाच्या नावाने मोडायला मात्र
बोट कडकड वाजतात पटकन ..
.

'मौनाचे हत्यार -'
कुणी वाराने जखमी करते
कुणी शब्दाने जखमी करते -
जगावेगळी तिची रीत पण  
मौनाने ती जखमी करते !
.

'तोड जोड -'
क्षण एकच पुरे 
दुरावा निर्माण करायला -
आयुष्यही अपुरे 
जोड सांधून ठेवायला ..

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा