तीन चारोळ्या -

'संधीसाधू-'

कुशल पटू राजकारणी 
कुणी रुष्ट तर कुणी संतुष्ट -
सत्तेसाठी हपापलेले 
गळ्यात गळा तर कधी वितुष्ट ..
.

जळो जिणे लाजिरवाणे-

कुठली माया कसली ममता
मांजर कुत्रे कुशीत घेती -
हिडीसफिडीस घरच्या वृद्धांना
वाट आश्रमाची दाखवती . .
.

जित्याची खोड -

कुणाला मदत करायची तर
हात पुढे होत नाहीत चटकन,
कुणाच्या नावाने मोडायला मात्र
बोट कडकड वाजतात पटकन ..
.

२ टिप्पण्या: