दोन चारोळ्या - -

'आई -'

आपल्याच तंद्रीत रस्त्यामधे
ठेच लागुनी बोट ठेचते -
आईऽ ग, तुझीच आठवण होते
चिमूट हळदीची समोर नाचते ..
.

स्थितप्रज्ञ -

येतील ऋतू सरतील ऋतू 
बघतील अज्ञ सर्वज्ञ -
राहीन एकटा फुलत कधीही 
मी गुलमोहर स्थितप्रज्ञ ..

.
 सयेतील ऋतू सरतील ऋतू 
बघतील अज्ञ सर्वज्ञ -
राहीन एकटा फुलत कधीही 
मी गुलमोहर स्थितप्रज्ञ ..रतील ऋतू 
बघतील अज्ञ सर्वज्ञ -
राहीन एकटा फुलत कधीही 
मी गुलमोहर स्थितप्रज्ञ .. ऋतू सरतील ऋतू 
बघतील अज्ञ सर्वज्ञ -
राहीन एकटा फुलत कधीही 
मी गुलमोहर स्थितप्रज्ञ ..

येतील ऋतू सरतील ऋतू 
बघतील अज्ञ सर्वज्ञ -
राहीन एकटा फुलत कधीही 
मी गुलमोहर स्थितप्रज्ञ ..

येतीलयेतील ऋतू सरतील ऋतू 
बघतील अज्ञ सर्वज्ञ -
राहीन एकटा फुलत कधीही 
मी गुलमोहर स्थितप्रज्ञ .. ऋतू सरतील ऋतू 
बघतील अज्ञ सर्वज्ञ -
राहीन एकटा फुलत कधीही 
मी गुलमोहर स्थितप्रज्ञ ..


.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा