हे वटवृक्षा

हे वटवृक्षा -

माझी तुझ्यापाशी काहीही "इतर मागणी" नाही ..

फक्त -
तिच्यासारखी चांगल्या स्वभावाची बायको

 शोधूनही मिळणार नाही.
खूप छान स्वभाव आहे रे तिचा ....


सोशिक/मनमिळाऊ/त्यागी/काटकसरी/व्यवहारी/

चतुर/वेळेवर बडबडी/स्वागतदक्ष/कामसू/कष्टाळू/
उत्तम सहचारिणी/सुखकर्ती/
दु:खहर्ती/सर्वसुगुणसंपन्न अशी ती आहे.

...... म्हणून तर,
आजचा दिवस-

ती तुझ्यापाशी काय मागेल ते देण्याची कृपा कर !

मला तरी... 
ती सोडून दुसर काही नकोचय !

तिने "सात"च नाही .."सत्तर जन्म" जरी-
माझ्यासह रहायची तयारी दाखवली तर ...


माझी त्याला मुळीच ना नाही,
इतके ध्यानात असू दे !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा