ग्रुप बत्तिशी :

१. ग्रुप पहावा काढून
२. ग्रुपात हुरूप कंपूला
३. पाच मेंबर ग्रुप शंभर
४. ग्रुप सुटेना मेंबर भेटेना
५. इकडे फ्रेंड तिकडे ग्रुप
६. ग्रुप पाहून पोस्ट टाकावी
७. एक ना धड भारंभार ग्रुप
८. ग्रुप पाहून मेंबरशिप घ्यावी
९. पाचही ग्रुप सारखे नसतात
१०. मेंबरात असे ते ग्रुपात दिसे
११. ग्रुपात एक अन पोटात एक
१२. मेंबरचे पाय ग्रुपात दिसतात
१३. ग्रुप सलामत तो मेंबर पचास
१४. ग्रुप हजार लाईकविना बेजार
१५. अडमीनवरून ग्रुपची परीक्षा
१६. उचलला फ्रेंड टाकला ग्रुपात
१७. मेंबरात नाही तर ग्रुपात कुठून
१८. जोडल्या ग्रुपाशी असावे सादर
१९. गेला ग्रुपात नि बसला कुलपात
२०. आपलाच मेंबर नि आपलाच ग्रुप
२१. एकट्याला करमेना ग्रुपात रमेना
२२. कुणाला कशाच तर ग्रुपला मेंबराचं
२३. मेंबर झाल्याशिवाय ग्रुप दिसत नाही
२४. अरे अरे ग्रुपा नको मेंबरशिपची कृपा
२५. साठा ग्रुपची कहाणी पाच मेंबरी संपूर्ण
२६. तुझ माझ जमेना अन ग्रुपशिवाय करमेना
२७. ज्याला धार्जिणा ग्रुप त्याने का बसावे गुपचूप
२८. आले अॅडमीनच्या मना तेथे कोणाचे चालेना
२९. ग्रुपात रहायचे अडमीनशी वैर काय कामाचे
३०. ग्रुप काढले भराभरा कॉपीपेस्टचाच झाला मारा
३१. लिहिली चारोळी/कविता/गझल/पोस्ट, टाकली ग्रुपात
३२. आपल्या ग्रुपातले भांडण दिसत नाही पण दुसऱ्याच्या 
       ग्रुपातली धुसफुस दिसते
.

२ टिप्पण्या: