खड्डेच खड्डे सगळीकडे !

भर पावसातला कालचा रविवारचा सुट्टीचा छानसा निवांत दिवस...
घरात बसून मी पेपरातली जुनी कात्रणे चाळत होतो.

काही काही सिरीयलमध्ये असते, तश्शी.... 
अगदी साधीभोळी, सरळ स्वभावाची बायको, 
नेहमीप्रमाणे अधून मधून-
आपले डोके, डोळे आणि तोंड मधेच खुपसत होती.

समोर हातात आलेले एक कात्रण दाखवत, 
मी तिला म्हणालो,
" हा बघ, हा नील आर्मस्ट्राँग !
अंतराळवीर !! चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवून- 

चंद्रावर खड्डे आहेत, हे त्यानेच प्रथम पाहिले बरं का !"

जगात आपल्याला एकटीलाच सगळं काही कळत, 
अशा आविर्भावात माझ्या हातातले चित्राचे कात्रण पहात,
तिने डाव्या पंजावर उजव्या हाताची मूठ आपटत, 

आपली प्रतिक्रिया दिली -
" मी म्हणते, त्याला जर खड्डेच बघायचे होते, 

तर चंद्रावर कशाला जायला हवं हो ? 
आपल्या गावातल्या रस्त्यावरून जरी त्याने एखादी चक्कर मारली असती, 
तरी हेss इतके खड्डे त्याला बघायला मिळाले असते की ! "
.

२ टिप्पण्या: